ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองในระดับภาค โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายกรินทร์ สิมลิลาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองในระดับภาค โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้ “มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ครั้งที่ 1/2564 โดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *