ประชุมข้อราชการและการติดตามผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และการติดตามการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมข้อราชการและการติดตามผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และการติดตามการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *