ประชุมขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษาโรงเรียนดีสี่มุมเมือง โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษาโรงเรียนดีสี่มุมเมือง โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มอบนโยบายโดย ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมดงทอง โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *