ประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดมหาสารคาม ระดับอำเภอ (อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย)

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางกาญจนา วิเศษรินทอง นางขวัญพัฒน์ จีระเรืองกุล และนางสาววิลลิยา พันคะชะ คณะทำงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดมหาสารคาม ระดับอำเภอ (อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย) โดยลงพืนที่พบปะ ชี้แจงกับนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา ในการควบรวมโรงเรียน ภายใต้ความร่วมมือกับ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 สถานศึกษา และประชาชน โดยมี นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง และโรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *