ประชุมการนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการของสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 น.ส.พัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมการนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  และการดำเนินการของสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ซึ่งขับเคลื่อนโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *