ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูผู้ช่วย 2564

1.แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข สุขศึกษา

2.แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข สังคม

3.แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข ศิลปะ

4.แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข วิทยาศาสตร์

5.แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข ภาษาอังกฤษ

6.แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข ภาษาไทย

7.แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข ภาษาจีน

8.แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข ฟิสิกส์

9.แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข พลศึกษา

10.แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข ประถมศึกษา

11.แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข ปฐมวัย

12.แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข นาฎศิลป์

13.แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข ทัศนศิลป์

14.แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข ดนตรี

15.แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข จิตวิทยาแนะแนว

16.แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข คอมพิวเตอร์

17.แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข คหกรรม

18.แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข คณิตศาสตร์

19.แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข เกษตร

ประกาศ มาตรการเฝ้าระวังฯ

มาตรการป้องกันการทุจริต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *