ประกาศ บัญชีรายละเอียดสถานที่และห้องสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2563

ประกาศ บัญชีรายละเอียดสถานที่และห้องสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2563

บัญชีรายละเอียดสถานที่และห้องสอบสัมภาษณ์

บัญชีรายชื่อผุ้สอบสัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *