ประกาศ ตำแหน่งว่าง (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

ประกาศ ตำแหน่งว่าง (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *