ประกาศ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศ กำหนดการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ปี 2564
ประกาศ มาตราการป้องกันการทุจริต
ประกาศ มาตราการเฝ้าระวัง ไวรัสโคโรนา 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *