ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบหลักเกณฑ์และคะแนนการพิจารณา การย้าย หรือรับโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบหลักเกณฑ์และคะแนนการพิจารณา การย้าย หรือรับโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1)

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *