ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้ได้รับพิจารณารับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้ได้รับพิจารณารับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม

เอกสารแนบ>>>>>ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *