ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม)

ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศรับย้ายตำแหน่งศึกษานิเทศก์ – มค.1
ว8-2549 หลักเกณฑ์การย้าย ศน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *