ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม)

ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1 เอกสารหมายเลข 1 – ว 30 เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน
2 เอกสารหมายเลข 2 – ว 29 พนักงานท้องถิ่นโอนมา 38
3 word เอกสารหมายเลข 1 และ 2
4 word เอกสารหมายเลข 3 และ 4
5 หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด เพื่อแนบเป็นองค์ประก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *