ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศรับสมัครเปลี่ยน ย้าย โอน 38 ค(2) – สพม.
1. เอกสารหมายเลข 1 – ว 30 เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน
2. เอกสารหมายเลข 2 – ว 29 พนักงานท้องถิ่นโอนมา 38
3. word เอกสารหมายเลข 1 และ 2
4. word เอกสารหมายเลข 3 และ 4
5. หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด เพื่อแนบเป็นองค์ประกอบ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *