ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ตารางสอบ
ผังสนามสอบ
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
รายชื่อห้องสอบ
แผนที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *