ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2563

ประกาศ กศจ.มหาสารคาม  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2563

1.  ประกาศ

2.  สนามสอบแข่งขัน

3.  คณิตศาสตร์

4.  อุตสาเหกรรมศิลป์

5.  ปฐมวัย

6.  นาฎศิลป์

7.  เกษตรกรรม

8.  คหกรรม

9.  ดนตรี

10.  ประถมศึกษา

11.  จิตวิทยาและการแนะแนว

12.  ผังห้องสอบ

13.  แผนที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *