ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศ กศจ.มหาสารคาม  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2563

1.  ประกาศ

2.  แนบท้ายประกาศส่วนที่ 1

3.  แนบท้ายประกาศส่วนที่ 2

4.  แนบท้ายประกาศส่วนที่ 3

5.  แนบท้ายประกาศส่วนที่ 4

6.  หนังสือขออนุญาต

7.  ใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *