ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศ_รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนคำอธิบายมาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่ง พนักงานส่วนฯ |  มาตรฐานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามฯ  |  หนังสือยินยอมการโอนย้าย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *