ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม

 ประกาศใบสมัครเอกสารหมายเลข 1เอกสารหมายเลข 2เอกสารหมายเลข 3 – 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *