ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก. สังกัด สพฐ.

ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก. สังกัด สพฐ.

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *