ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

ประกาศหน่วยงานต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเรียนรู้เกี่ยวกับมหาสารคาม เขต 3 เรื่อง ประกาศตำแหน่งงานว่างและเวลาที่ว่างเพื่อให้มีหน้าที่รับผิดชอบในหน่วยงานต่างๆ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ>>>>> ประกาศสำนักงานเทศบาลศึกษาสงเคราะห์ศึ
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารค (เพิ่มเติม)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *