ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ)

เอกสารแนบ>>>>> 2. ประกาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *