ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา

ประกาศ เรื่องการสัญหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *