ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรการศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ.2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรการศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ.2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรการศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ.2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *