ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *