ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หนังสือสอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี กศจ.ขอนแก่น

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หนังสือสอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี กศจ.ขอนแก่น

1. สอบถามความสมัครใจฯ (คณิตศาสตร์ 28 อัตรา) เอกสารแนบ 1

2. สอบถามความสมัครใจฯ (ภาษาไทย 23 อัตรา) เอกสารแนบ 2

3. สอบถามความสมัครใจฯ (ปฐมวัย 25 อัตรา) เอกสารแนบ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *