ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 1

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 1 (หนังสือแจ้งย้าย สพท.ต่างจังหวัด และคำสั่งย้ายฯ)

1. หนังสือแจ้งย้ายครูต้นสังกัด (สพท.ต่างจังหวัด)  

2.คำสั่งย้ายครู (ปี พ.ศ.2563/รอบที่ 1)   ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่  2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *