ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *