ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 33 เครื่อง และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 33 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1/2562  เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 33 เครื่อง และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 33 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

 

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *