ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *