ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

 

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *