ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *