ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *