ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัคร กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัคร กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน

 

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *