ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *