ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา  38ค  

ตำแหน่งประเภททั่วไป  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *