ประกาศนโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 และการรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จาการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศนโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 และการรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จาการปฏิบัติหน้าที่

เอกสารแนบ >>>>> ประกาศนโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปี 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *