ประกาศตำแหน่งว่างและกลุ่มวิชาที่จะบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561

ประกาศตำแหน่งว่างและกลุ่มวิชาที่จะบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561  รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *