ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 สัง

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ 14 กันยายน 2561  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *