ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 (เรียกเพิ่มเติม แทนผู้สละสิทธิ์ 4 ราย)

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ปี  พ.ศ.  2561  (เรียกเพิ่มเติม  แทนผู้สละสิทธิ์  4  ราย)

1. หนังสือและเอกสารเรยกบรรจุและแต่งตั้ง  

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย  1-1  หน้าประกาศการขึ้นและยกเลิกบัญชี

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย  1-2  บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *