นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ ดร.พุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบริหารงานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ ดร.พุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบริหารงานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *