ตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2561

ตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2561

 

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *