ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อใช้บรรจุผู้ที่สอบคัดเลือกขึ้นบัญชี ศธจ.มหาสารคาม ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อใช้บรรจุผู้ที่สอบคัดเลือกขึ้นบัญชี ศธจ.มหาสารคาม ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *