จ้างเหมาริการพนักงานขับยานพาหนะ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ได้กำหนดสถานที่ตั้งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ลงวันที่  4  พฤษภาคม  2560  และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  19/2560  

ลงวันที่  3  เมษายน  2560  เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  หน่วยงานมีความจำเป็นจะจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเป็นพนักงานขับยานพาหนะ  ประจำปีงบประมาณ  พศ  2561  จำนวน  1  ตำแหน่ง  

 

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *