จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562​ วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 13.00 น.

จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562​ วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (ศาลากลางจังหวัดมหาสารคามหลังเก่า โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด และนายครรชิต  วรรณชา  ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นำสิ่งของ ขนม อาหาร มอบให้เด็กและเยาวชน อีกทั้งประชาชน      และผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้อย่างคับคั่ง กิจกรรมภายในงานมีการอ่านสารนายกรัฐมนตรี การมอบเกียรติบัตรยกย่องเด็กดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม การแสดงบนเวที การจัดนิทรรศการ การจัดซุ้มกิจกรรม การเล่นเกม มอบของรางวัล  แจกอาหารและเครื่องดื่มมากมาย  ซึ่งมีหน่วยงานจากทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมจัดกิจกรรม เพื่อมอบเป็นความสุขแก่เด็กและเยาวชนของจังหวัดมหาสารคาม

 

{gallery}activities/1101{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *