ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระและครูผู้สอน สมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ และโครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระและครูผู้สอน สมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ และโครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนโดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.aksorn.com/teachingforum2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *