ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวิปัสสนากรรมฐาน

ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวิปัสสนากรรมฐาน

 

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *