ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2559 สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าเฝ้าฯ สามารถตรวจรายชื่อ และมารับเครื่องเชิดชูเกียรติฯ ณ คุรุสภาจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม 2561

ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2559 สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าเฝ้าฯ สามารถตรวจรายชื่อ และมารับเครื่องเชิดชูเกียรติฯ ณ คุรุสภาจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 26  กันยายน  ถึง 30 ตุลาคม  2561  รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม