การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2)

การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2)

1. หนังสือเรียกบรรจุ. | หน้าประกาศ  | บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขัน | เอกสารแนบ เพื่อเรียกบรรจุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *