การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี 2563

การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี 2563 

1.กำหนดการรายงานตัว     2.ใบรายงานตัว     3.เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว      4.ข้อมูลตำแหน่งว่าง      หนังสือเรียกบรรจุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *